Διεθνείς Συνεργασίες και Δικτύωση

Διεθνείς Συνεργασίες και Δικτύωση

Το Ινστιτούτο οργανώνει την πορεία του σε συνεργασία με άλλους εταίρους με παρόμοιους προβληματισμούς και θέληση να συμβάλλουν στην αναγέννηση των ορεινών περιοχών. Η ένταξη του Ινστιτούτου στο μεσογειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές δυναμικό ανθρώπων και φορέων για τα βουνά αποτελεί προτεραιότητα. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας “ανεξάρτητης και μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης «Δεξαμενής Σκέψης»”. Αυτή η δεξαμενή σκέψης θα υποστηριχθεί και θα υποστηρίξει ταυτόχρονα τη δημιουργία ενός διεθνούς θεματικού επιστημονικού και ερευνητικού δικτύου υψηλής αναγνώρισης όσον αφορά τα θέματα για την βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Ο πυρήνας αυτού του δικτύου περιλαμβάνει ήδη ερευνητές και φορείς από τις χώρες με μεγάλη παράδοση στη διαχείριση και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Ελβετία και η Ιταλία. Η διεύρυνση του δικτύου αποτελεί βασική επιδίωξη για το Ινστιτούτο και ως εκ τούτου επιδιώκονται συνεργασίες τόσο και με διεθνή ιδρύματα των οποίων το αντικείμενο είναι η έρευνα και η εκπαίδευση αλλά και άλλων που εστιάζουν στην πληροφόρηση και την εφαρμογή ευρωπαϊκών/διεθνών προγραμμάτων όσο και με καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες. Η Δικτύωση επιτυγχάνεται με Συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα καθώς και με τη σύναψη και υλοποίηση Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας και Μνημονίων Συνεργασίας.

0

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Περιοχών είναι μέλος στους εξής Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα:

  • UN - Mountain Partnership
    Η πρόσφατη ένταξη του Ινστιτούτου ως Μέλος στην Ειδική Σύμπραξη για τα βουνά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα μεγάλο άλμα προς την κατεύθυνση διεθνοποίησης του Ινστιτούτου.
0

Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Περιοχών είναι μέλος στους εξής Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα:

0

Μνημόνια / Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Μια ακόμα σημαντική επιδίωξη του Ινστιτούτου αποτελεί η ανάπτυξη συνεργασίας με τις ορεινές περιοχές της Μεσογείου. Ο στόχος αυτός απαντά στο κενό που εντοπίζεται στη συνεργασία των ορεινών περιοχών και ιδιαίτερα των νησιωτικών ορεινών περιοχών. Το Ινστιτούτο μπορεί να διαδραματίσει ένα ενεργό ρόλο στον συντονισμό αυτής της συνεργασίας και να εστιάσει στα ζητήματα της μεθόδου και της διατύπωσης των κοινών προβλημάτων και αναζήτησης λύσεων.

  • Μνημόνια Συνεργασίας με τους Δήμους Πίνδου
0

Δίκτυο συνεργασίας αποδήμων Κυπρίων Τροοδιτών

Οι απόδημοι αποτελούν σημαντικό πόρο για τις ορεινές περιοχές. Διατηρούν δεσμούς με βάση τις αναμνήσεις και αφηγήσεις προγενέστερων, το τοπίο που παραμένει αναγνωρίσιμο και την κοινωνική και πολιτιστική δικτύωσή τους. Το Ινστιτούτο MountMed θα επιδιώξει να αναπτύξει με πρωτοποριακό τρόπο τις σχέσεις του με τον κόσμο των αποδήμων του Τροόδους οργανώνοντας δίκτυο συνεργασίας αποδήμων Κυπρίων Τροοδιτών. Η καινοτομικότητα ενός τέτοιου σχεδίου βασίζεται στο γεγονός ότι θα στοχεύει στην ενίσχυση των σχέσεων συγκεκριμένων ομάδων αποδήμων ορεινής καταγωγής με τους συγκεκριμένους τόπους προέλευσής τους, στη βάση δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

EL
Scroll to Top