Διεπιστημονική και εφαρμοσμένη Έρευνα

Ερευνητικά Πεδία και Κατευθύνσεις

Η έρευνα εστιάζει στη σύγκλιση των ευρωπαϊκών κέντρων έρευνας για το βουνό προς την διαμόρφωση μιας ενιαίας μεθόδου διάγνωσης και σχεδιασμού για το βουνό.


Το Ινστιτούτο αναπτύσσει την έρευνά του σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν τη ζωή και το χώρο στις ορεινές περιοχές. Συμβάλλει στον προσανατολισμό των επιστημών και της έρευνας προς την εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και των δύσκολων χώρων τους όπως οι ορεινές περιοχές. Το Ινστιτούτο μέσα από τις δράσεις του εστιάζει περισσότερο στους τομείς της εδαφικής μηχανευτικής, δηλαδή σε μεθόδους και εργαλεία που συμβάλλουν στη διάγνωση του χώρου και στο σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Προσαρμόζει δηλαδή τη δράση στη γνώση που παράγουν και συσσωρεύουν οι αιρετοί και οι δρώντες της εδαφικής περιοχής. Επιπλέον συνδυάζοντας την εδαφική μηχανευτική με την εδαφική νοημοσύνη το Ινστιτούτο μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και ενημέρωσης και ιδιαίτερα, του συμμετοχικού σχεδιασμού και των καινοτομικών λύσεων για τοπικά ζητήματα στις ορεινές περιοχές. Το Ινστιτούτο μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα θα επιδιώξει την εκπαίδευση φοιτητών και στελεχών για τη χρήση τέτοιων εργαλείων και μεθόδων, να εκδώσει μεθοδολογικούς οδηγούς και να δημοσιοποιήσει το έργο του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο με βάση το ενδιαφέρον των θεματικών ομάδων έρευνας έχει καθορίσει έως σήμερα τη διαμόρφωση των παρακάτω ερευνητικών πεδίων και κατευθύνσεων:

  • Μέθοδοι σχεδιασμού της βιώσιμης ανάπτυξης (νέα τεχνολογικά εργαλεία)
  • Εδαφική νοημοσύνη και εδαφική μηχανευτική
  • Αξιοποίηση Εδαφικών πόρων: Συστήματα εγγύησης, ανάδειξη γαιοτόπων κτλ.
  • Θέματα αγρο-περιβαλλοντικής διαχείρισης /Εγκαταλειμμένες γαίες
  • Ζητήματα Διακυβέρνησης
  • Απόδημοι: διατήρηση σχέσεων και ενεργοποίηση με τους τόπους καταγωγής

Οι Έρευνες του Ινστιτούτου

1.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EL
Scroll to Top