Ιδρυτές και Πρωτεργάτες Εγκαθίδρυσης

Ιδρυτές και Πρωτεργάτες Εγκαθίδρυσης

Το Ινστιτούτο MountMed ιδρύθηκε με πρωτοβουλία ερευνητών και επιστημόνων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με εξειδίκευση και προσανατολισμό στη βιώσιμη ορεινή ανάπτυξη. Την δημιουργία του Ινστιτούτου MountMed υποστηρίζουν επιφανείς προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου οι οποίοι συγκαταλέγονται στους Πρωτεργάτες Εγκαθίδρυσης.

Ιδρυτικά Μέλη Ινστιτούτου MountMed

Barjolle Dominique

Ανώτερη Λέκτορας/ Ερευνήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Περιβαλλοντικών Συστημάτων με το Ερευνητικό του Ινστιτούτο Γεωργικών Επιστημών – IAS Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη (ETH Zurich)

Thomas Dax

Διευθυντής Ινστιτούτου και Επικεφαλής του τμήματος «Βασική έρευνα και ανάλυση των μέτρων» Αυστριακό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονομίας, Αγροτικής και Ορεινής έρευνας

Δημήτρης Γούσιος

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος - Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

François Lerin

Ανώτερος ερευνητής στον τομέα του αγροπεριβάλλοντος και της κοινωνικής επιστήμης, Διεθνής Ένωση Αγροπεριβαλλοντικής Ανάπτυξης – AIDA

Γιαννάκης Παπαδούρης

Πρόεδρος του Ιδρύματος "Γιαννάκης Παπαδούρη"

Laurent Rieutort

Διευθυντής Ινστιτούτου Εδαφικής Ανάπτυξης (περιοχής) Auvergne-Rhône-Alpes

Αντρέας Μακρής

Καθηγητής Επιστημών της Παιδείας – Πρώην Αντιπρύτανης, Ακαδημαϊκές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

EL
Scroll to Top