Τα βουνά οδηγούν πάντα
το βλέμμα μας ψηλά!

Ινστιτούτο MountMed

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Μεσογειακών Νησιωτικών Ορεινών Περιοχών – Ινστιτούτο MountMed ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών της Κύπρου και των νησιών της Μεσογείου. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η έρευνα και μελέτη όλων των θεμάτων που αφορούν τις μεσογειακές νησιώτικες ορεινές περιοχές, όπως η κοινωνία, η οικονομία, η δημογραφία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, κλπ. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα υποστηρίξουν το σχεδιασμό ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομικών πρωτοβουλιών σ’ αυτές της περιοχές.

EL
Scroll to Top